CZESNE

czyli odpłatność za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu

Wysokość czesnego jest stała niezależnie od frekwencji dziecka i obowiązuje przez cały okres
trwania umowy.
Opłata stała (czesne) nie jest uzależnione od długości pobytu dziecka w placówce.

Pobyt dziecka w przedszkolu – czesne – 600 zł

Zniżka na drugie dziecko -20% od ceny podstawowej, co daje 480 zł.

Opłacenie czesnego zapewnia

Zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy potrzebnych do zajęć

 

– Udział w przedszkolnych podróżach;
– Udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych;
– Udział we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola;
– Uczestnictwo w wystawianych w placówce teatrzykach, koncertach, pokazach warsztatach;
– Świętowanie urodzin w grupie przedszkolnej;
– Organizację imprez okolicznościowych.

Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 17 zł.

Umożliwiamy także

Pozostawienie dziecka w placówce po godzinach pracy przedszkola (tylko dzieci zapisane do placówki, po wcześniejszym uzgodnieniu) – 60 zł/godz.

WPISOWE
Opłata wpisowa wynosi 200 zł – uiszczona jest jednorazowo podczas podpisania umowy.

UWAGA
Płatność za przedszkole oraz wyżywienie należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe.

BANK PEKAO
38 1240 2379 1111 0011 2699 7722

Zapraszamy do naszego przedszkola

Masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas już dziś.