Formularz zgłoszeniowy

  1. Informację o dziecku

  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Adres zamieszkania

  Numer PESEL

  2. Informację o rodzicach/ prawnych opiekunach

  Matka

  Imię i nazwisko

  Telefon kontaktowy

  Miejsce zamieszkania

  Ojciec

  Imię i nazwisko

  Telefon kontaktowy

  Miejsce zamieszkania

  Opisz zainteresowania oraz aktywności swojego dziecka abyśmy mogli zorganizować zajęcia dodatkowe dopasowane do naszych przedszkolaków.

  Email do kontaktu